QUE É UN PMUS?

Un Plan de Movilidad Urbana Sostible (PMUS) é unha ferramenta para planificar e xestionar a mobilidade nun territorio desde criterios de sustentabilidade.

Existe un marco europeo, nacional e autonómico que impulsa a redacción de PMUS por parte dos municipios, coa intención de fomentar os modos máis respectuosos co medio ambiente (a pé, en bicicleta, transporte público) e reducir o uso do coche e outros vehículos privados motorizados.

Para ter éxito e ser útil ao cambio de modelo de mobilidade, o PMUS de Vilagarcía de Arousa require:

  • Consenso e liderado político e social.
  • Carácter integrado, considerando todas as maneiras de desprazarse.
  • Carácter transversal, coordinado entre diferentes departamentos e áreas municipais.
  • Enfoque participativo, coa implicación de axentes sociais.

Como é o Plan de Mobilidade de Vilagarcía de Arousa?

O Plan de Mobilidade Urbana Sostible establece o marco xeral para resolver os problemas de mobilidade do concello, relacionando temas como a accesibilidade, a seguridade viaria, a calidade do aire, ou o atractivo das nosas rúas. O PMUS desenvolve programas de actuación cunha visión estratéxica e define intervencións para satisfacer necesidades concretas.

Cando se desenvolve o PMUS?

O proceso de redacción e participación segue os seguintes pasos:

Organización e arranque

MARZO 2022

Traballo de campo e análise

ABRIL-MAIO 2022

Diagnóstico

XUÑO-AGO 2022

Marco estratéxico e obxectivos

SETEMBRO 2022

Plan de acción

OUTUBRO 2022

Plan de seguimento e avaliación

NOVEMBRO 2022

Presentación do Plan

DECEMBRO 2022

Desenvolvemento e implantación das medidas

2023-2030

En paralelo aos traballos técnicos do Plan de Mobilidade, están a desenvolverse outras actividades e traballos como parte do proceso VELAÍVAI! Cabe destacar a creación dunha Mesa da Mobilidade Sostible, ou os eventos de participación cidadá e accións de comunicación, que terán continuidade máis aló do Plan.

Queres saber máis?

Aquí atoparás todos os documentos relacionados coa planificación da mobilidade en Vilagarcía de Arousa.

PMUS: documento de diagnóstico – PDF (proximamente)
PMUS: documento de plan de acción – PDF (proximamente)
PMUS: documento de síntese – PDF (proximamente)